Kognitiivinen käyttäytymisterapia 

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT-terapia) on tutkimusnäyttöön perustuva tehokas hoitomuoto useaan mielenterveyden vaikeuteen ja sairauteen. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on järjestelmällistä, aktiivista sekä tavoitekeskeistä. Keskeistä siinä on oletus, että inhimillinen käyttäytyminen on perimän ja ympäristön vuorovaikutukseen perustuva suhde, johon kuuluvat ajatukset, tunteet, toiminta ja fysiologiset reaktiot, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Tämä vuorovaikutus on käyttäytymisanalyysin kohde ja siihen vaikutetaan terapiassa. Ihmistä hoidetaan sen vuoksi kokonaisuutena. Terapian tarkoituksena on parantaa ihmisten itsehallintaa ja -hoitoa tarjoamalla ja opettamalla uusia valmiuksia ja taitoja. Tämä voi sisältää esimerkiksi uusien toimintatapojen omaksumista, uusien tunteensäätelytaitojen oppimista ja uusien ajattelutapojen omaksumista. Terapiaan voi sisältyä myös itsenäistä työskentelyä käyntien välillä.

Terapiassa keskitytään pääasiallisesti nykytilanteessa vaikuttavien pulmia ylläpitävien tekijöiden työstämiseen oppimishistoria huomioiden. Kognitiivinen käyttäytymisterapia soveltuu esimerkiksi masennuksen, ahdistuneisuuden, paniikkihäiriöiden, pelkotilojen, huonon itseluottamuksen, oppimisvaikeuksien, syömishäiriöiden, univaikeuksien ja monien muiden mielenterveyden häiriöiden hoitoon. Terapian tavoitteena on parantaa ihmistä saavuttamaan sellaisia elämäntaitoja ja uusia käyttäytymismalleja, jotka lisäävät hänen elämänlaatuaan ja kykyään selviytyä elämässä.