Psykoterapeuttikoulutettava, ohjauksen ammattilainen

Olen Maija Kärävä, ohjauksen ammattilainen. Opiskelen Tampereen yliopiston kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksessa, josta valmistun viimeistään joulukuussa 2027. Koulutukseltani olen opinto-ohjaaja ja erityisopettaja (KM). Toimin tällä hetkellä päivätyössä lukion opinto-ohjaajana. Olen työskennellyt lukion opinto-ohjaajana nuorten ja aikuisten parissa vuodesta 2012, sekä päivälukiossa että aikuislukion ohjaustehtävissä. Työhöni sisältyy erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten kanssa työskentelyä, yhteistyötä huoltajien kanssa sekä moniammatillista yhteistyötä. Työn ohella olen suorittanut myös ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin opinnot. Opinto-ohjaajana teen töitä muun muassa oman suunnan löytämisen haasteista, ahdistuneisuudesta, sosiaalisten tilanteiden pelosta, masennuksesta, jaksamisen haasteista sekä oppimisvaikeuksista kärsivien nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Ohjauksessa nuorten aikuisten kanssa korostuvat usein omaan identiteettiin, jatko-opintovalintoihin sekä tulevaan ammatilliseen uraan liittyvät kysymykset. Opinto-ohjaajana pidän tärkeänä sitä, että jokainen oppii tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan sekä tekemään itselleen sopivia päätöksiä tulevaisuuden suhteen. 

Alkuperäiseltä koulutukseltani olen työpsykologiaan ja johtamiseen syventynyt diplomi-insinööri. Näiden opintojen sekä työkokemuksen kautta olen kiinnostunut myös työhyvinvoinnista ja erilaisista urapoluista muuttuvassa työelämässä. Ymmärrän hyvin työelämän tuomia erilaisia haasteita. Ohjauksen avulla pystyn auttamaan ja tukemaan esimerkiksi alanvaihtajia oman ura- ja elämänpolun suunnittelussa sekä vahvistamaan omia päätöksentekotaitoja. Minusta on tärkeää oppia ymmärtämään myös sitä, miten huolehtia omasta jaksamisestaan. Jokaisella on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Uskon, että kun ihminen saa riittävästi ja oikeanlaista apua, hän pystyy suoriutumaan opinnoistaan, löytämään paikkansa työelämässä ja elämään itsensä näköistä, hyvää elämää. 

Olen helposti lähestyttävä, avarakatseinen ja kannustava. Vahvuuksiani terapeuttina ovat elämäntilanteen kokonaisuuden ymmärtäminen sekä myötätuntoinen ja kunnioittava kohtaaminen. Terapiatyöskentelyssä pidän tärkeänä turvallisen ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen muodostumista, jossa tulet kuulluksi ja ymmärretyksi juuri sellaisena kuin olet. Tapaamisten alussa arvioimme yhdessä elämäntilannettasi sekä niitä ongelmia tai asioita, joihin haluat muutosta. Kuuntelen ja annan sinulle tilaa, mutta tarjoan myös uusia näkökulmia. Keskustelun lisäksi terapiassa voidaan tehdä esimerkiksi harjoituksia tai kotitehtäviä, joiden tarkoituksena on opettaa sinulle uusia taitoja. Tavoitteena terapiassa on lisätä itseymmärrystäsi ja löytää psyykkistä hyvinvointiasi vahvistavia ajattelu- ja käyttäytymistapoja.

Koulutus

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 2024

Erilliset erityisopettajan opinnot 2023

Kasvatustieteen maisteri, opinto-ohjaaja 2012

Diplomi-insinööri, työpsykologia ja johtaminen 2005